ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Az adatkezelő neve:
Publicity Aim Kft.  (továbbiakban: Publicity Aim Kft)

2. Az adatkezelő címe:
1095 Budapest, Mester utca 83 C205
Székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 7. A. ép

3. Elérhetőség:
E-mail: info@publica.hu

4. Az adatfeldolgozó
Publicity Aim Kft.

5. Az adatfeldolgozó címe:
1095 Budapest, Mester utca 83 C205
Székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás utca 7. A. ép

6. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

7. A kezelt adatok köre:
e-mail cím
név
telefonszám
Facebook publikus adatai

8. Az adatkezelés célja:
8.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó rendszerhasználatához szükséges jogosultságának azonosítása.
8.2. A felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok esetében az adatkezelés célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása.
8.4. A Publicity Aim Kft. szolgáltatásairól, ajánlatairól szóló tájékoztatásaival, reklámajánlataival a regisztrációkor megadott elérhetőségén a felhasználót megkeresse.

9. Az adatkezelés időtartama:
9.1. A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó nem kéri adatainak törlését. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Publicity Aim Kft. törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti).

10. A személyes adatok törlése:
A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@publica.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

11. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat Magyarország területén belül, őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk. A Publicity Aim Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Publicity Aim Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Publicity Aim Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók – weboldalon való értesítés mellett egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@publica.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. A felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, e-mailben vagy a Publicity Aim Kft. címére megküldött levélben.

14. Felügyeleti Hatóság
Felhasználó adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, illetve ügyfél jogorvoslattal élhet a Publicity Aim Kft. döntése ellen, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelés nyilvántartási száma: …………
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu